บริหารองค์ให้สำเร็จบรรลุผลด้วย Vision และ Mission

บริหารองค์ให้สำเร็จบรรลุผลด้วย Vision และ Mission

Shared Knowledges Create On : 10/25/2019 2:16:07 PM

บริหารองค์ให้สำเร็จบรรลุผลด้วย Vision และ Mission 
Vision คือ เป้าหมายขององค์กร หรือเส้นชัยที่องค์กรดำเนินธุรกิจขึ้นมาเพื่อให้สามารถเดินทางไปสู่จุดหมายนั้นได้ โดยทั่วไป vision มักจะประกอบไปด้วย


1. เป้าหมายระยะยาว หรือความต้องการสูงสุดขององค์กรที่จะดำเนินธุรกิจไปให้ถึงจุดที่วางไว้ สร้างความทะเยอทะยาน แรงบันดาลใจ กระตุ้นให้พนักงานขององค์กรเดินไปสู่จุดหมายร่วมกัน


2. ตำแหน่งขององค์กรในตลาด เป็นตำแหน่งทางการตลาดขององค์กรในตลาดเพื่อชี้แจ้ง แสดงสถานภาพ และสื่อสารให้พนักงานในองค์กรทุกคนทราบ เพื่อให้พนักงานสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้องทราบถึงบทบาทของตนเองและสามารถผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้


3. ระยะเวลาบรรลุผลสำเร็จ เพื่อให้ vision ขององค์กรเกิดขึ้นได้จริงด้วยการกำหนดระยะเวลาความสำเร็จ


Mission คือ พันธกิจหรือหน้าที่ขององค์กรที่ต้องการดำเนินธุรกิจในระยะยาว สิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็นหรือมี


ความมุ่งหมายที่จะดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไร ขอบเขตการดำเนินงาน การบริการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่ให้บริการ ขององค์กรคืออะไร ลูกค้าที่องค์กรต้องการถ่ายทอดความมุ่งมั่นของการดำเนินกิจการคือกลุ่มใด กล่าวอีกนัยหนึ่ง พันธกิจคือข้อความเชิงปรัชญาเพื่อให้แนวทางแก่พนักงานในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สอดคล้องกับพันธกิจที่ตั้งไว้


เมื่อสามารถสร้าง Vision และ Mission ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนขององค์กรและสามารถสื่อสารให้พนักงานรับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความพร้อมเพรียงและความเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้ว ก็จะทำให้การบริหารงานเป็นไปได้ มุ่งสู่การบรรลุผลสำเร็จได้โดยง่ายสมการความสำเร็จอันยิ่งใหญ่


                             Talent x Effort = Skill       
                             Skill x Effort = Achievement


คนที่ผ่านชีวิตมาไม่มาก มักหลงเข้าใจผิดว่า passion หรือความชอบหลงใหลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องฟ้าประทาน มาได้ง่ายๆ ในชีวิตจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น มันจะมาหรือเราค้นพบ หลังจากเราได้ทำงานหรือสิ่ง ต่างๆ แล้วหลายอย่างหรือมาจากความบังเอิญ แต่ที่สำคัญคือ เราต้องพัฒนา passion ของเราเองคำสำคัญคือ หมั่นพัฒนา passion ของเราเองอย่างจริงจัง


ไม่ว่าจะได้ passion มาจากทางไหนปัจจัยร่วมคือ การค้นหา “คุณค่า” ของงานที่ทำ ค้นหาจนพบคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ ตรงกับความเชื่อหรือพลังภายในของตนเองที่เป็น intrinsic motivationมาอับเดตพูดคุยกันกับเราได้ที่นี่นะคะ

Line Square : ความรู้และเทคนิคกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ


Share on Facebook

สินค้าแนะนำอื่นๆ

พร้อมส่ง

THB 210.00/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 42 วิว
พร้อมส่ง

THB 210.00/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 40 วิว
Pre-Order

THB 169.00/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 39 วิว
พร้อมส่ง

THB 160.00/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 44 วิว

พรีออร์เดอร์

THB 133.00/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 51 วิว

พร้อมส่ง

THB 169.00/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 38 วิว

พรีออร์เดอร์

THB 370.00/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 834 วิว

พร้อมส่ง

THB 449.00/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 437 วิว

Register


Login