ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร

Shared Knowledges Create On : 10/25/2019 3:38:45 PM 34 Views

ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร 
     คนที่เป็นผู้นำไม่ใช่เป็นคนที่เห็นแล้วตรึงตาตรึงใจอยากมอง เป็นคนที่คุยแล้วมีความสุขพูดจูงใจคนได้ มีรอยยิ้มมีความอบอุ่น พูดฟังดูแล้วดูฉลาดมีปัญญา การมีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้นำได้ ความหมายของการเป็นผู้นำ คือ คนที่สามารถดึงเอาศักยภาพของลูกน้อง หัวหน้า คนรอบข้างทุกคนในองค์กร ออกมาใช้ได้เต็มที่ เต็มศักยภาพของเขาหรือเกิดขีดความสามารถได้


     '' คนที่เป็นผู้นำไม่ใช่เป็นคนที่เห็นแล้วตรึงตาตรึงใจอยากมอง มีรอยยิ้มมีความอบอุ่น พูดฟังดูแล้วดูฉลาดมีปัญญา การมีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้นำได้ ผู้นำ คือ คนที่สามารถดึงเอาศักยภาพของลูกน้อง หัวหน้า คนรอบข้างทุกคนในองค์กร ออกมาใช้ได้เต็มที่ เต็มศักยภาพของเขาหรือเกิดขีดความสามารถได้ ''
ทุกตำราจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนไม่ใช่ว่าเกิดมาปุ๊ปจะมีความสามารถ มีปัญญาบริหารคนได้ แต่จะเกิดต้องเกิดจากการเรียนรู้ ต้องมาจากการสอนสั่งการแนะนำการเรียนรู้


1. คนที่เป็นผู้นำไม่ใช่เป็นคนที่เห็นแล้วตรึงตาตรึงใจอยากมอง เป็นคนที่คุยแล้วมีความสุขพูดจูงใจคนได้ มีรอยยิ้มมีความอบอุ่น พูดฟังดูแล้วดูฉลาดมีปัญญา การมีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้นำได้ ความหมายของการเป็น ผู้นำ คือ คนที่สามารถดึงเอาศักยภาพของลูกน้อง หัวหน้า คนรอบข้างทุกคนในองค์กร ออกมาใช้ได้เต็มที่ เต็มศักยภาพของเขาหรือเกิดขีดความสามารถได้ สามารถทำให้คนในองค์กรร่วมกันทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้องค์กรมุ่งสู่จุดสูงสุดได้ และที่สำคัญต้องสามารถทำให้คนในองค์กรรู้สึกตัวเขามีคุณค่า ให้รู้สึกว่าตัวเขาเป็นเจ้าของขององค์กรนั้นๆ และที่สุดต้องเลือกใช้คนให้เป็น คนเป็นผู้นำจะไม่มองดูจุดอ่อนของคน ไม่ดีอย่างไร แต่จะมองหาว่าคนไหนมีจุดแข็งอะไรบ้าง ต้องนำไปวางตรงตำแหน่งไหน ตำแหน่งนั้นต้องการคนมีจุดแข็งประเภทแบบไหนถึงจะทำงานได้


2. ผู้นำต้องมีหลักการที่ชัดเจน และต้องตั้งมาตรฐานความคาดหวังทั้งของตัวเองและลูกน้องเอาไว้สูง หมายความว่า ถ้าหากผู้นำไม่ตั้งมาตรฐานไว้สูง องค์กรก็จะเฉี่อยชา ต้องมีความชัดเจนในการให้รางวัลและลงโทษ โดยทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและถูกต้องจริงๆ ให้รางวัลสำหรับคนที่ควรจะได้จริงๆ คนเรามีสองมือ มือซ้ายค่อยแต่จะรับเงินเดือนรับตำแหน่งเพิ่ม แต่อีกมือไม่ช่วยถือของ จะให้ได้อย่างไร ในขณะที่อีก 4-5 คนช่วยกันแบกของมากมายก็ไม่ยุติธรรมแล้ว


3. ต้องเป็นนักฟังและนักสื่อความที่ดี จะเป็นนักฟังที่ดีต้องปิดปากอย่าพูด การฟังเยอะจะได้รู้และเข้าใจ ถึงกระบวนการความติดอย่างถ่องแท้ การฟังมากจะได้ข้อมูลรู้อะไรปกติ ผิดปกติ มีอะไรซ่อนเงื่อนซ่อนงำหรือไม่ การฟังมากจะได้รู้ว่าคนๆนี้มีระบบวิธีคิดอย่างไร ชัดเจนหรือไม่เป็นคนฉุนเฉี่ยวเจ้าอารมณ์ หรือไม่ วจีมาตหรือไม่ การเป็นนักสื่อความต้องชัดเจน คาดหวังอะไรจากคุณ โดยเฉพาะต้องบอกว่า องค์กรต้องการอะไรจากคุณ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ต้องทำงานเป็นทีมให้ได้ ต้องชัดที่สุด ถ้าถามอะไรจำไม่ได้แลดงว่าต้องการลบเลี่ยงตลอดเวลาต้องมีการปรับ ปลด เล่นไม่ได้


4. ต้องเน้นเรื่องผล ประชุมกี่ครั้งไม่สนใจ แต่เราเน้น จะต้องเกิดผลสุดท้าย ผลอะไร ตรงตามเป้าหมายองค์กร ไม่เน้นกระบวนการมาก


5. คาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับองค์กรเราในอนาคต จะเกิดวิกฤตการณ์เมื่อไร สินค้าอยู่ได้นานขนาดไหน ทำธุรกิจที่เราเก่ง มุ่งเน้นเราจะนำองค์กรไปทางไหน ไม่ใช้มั่วแต่เสียเวลาไปแก้ปัญหาการทะเลาะกัน เสียเวลา


6. มีคุณธรรม จริยธรรม มโนธรรม ลูกน้องจะทนหัวหน้างานที่ ไร้ความสามารถ ไร้จิตสำนึกความพักดีต่อองค์กร ไร้ซึ่งความมั่นใจในชีวิต กริยาหยาบคายพอทนไหว แต่ไม่มีลูกน้องคนไหนจะทนหัวหน้าที่ไร้ซึ่งคุณธรรม ความถูกต้อง ไร้ซึ่งความเที่ยงธรรม ได้
มาอับเดตพูดคุยกันกับเราได้ที่นี่นะคะ

Line Square : ความรู้และเทคนิคกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ

Share on Facebook

CONTRACT BLOGGER


รายการแนะนำ

พร้อมส่ง

USD 1.44/3 ชิ้น

กดเลิฟ
USD 1.80 ลด  20.00%
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
 169 วิว
พร้อมส่ง

THB 327.00/คู่

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 265 วิว
พร้อมส่ง

THB 390.00/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 339 วิว
พร้อมส่ง

USD 1.40/ชิ้น

กดเลิฟ
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
 146 วิว

THB 525.00/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 142 วิว

THB 1,200.00/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 694 วิว

THB 108.00/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 35 วิว

THB 399.00/คู่

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 412 วิว

Register


Login