(รู้จัก) ผู้ฟังที่ดี - การเป็นผู้ฟังที่ดีและรู้จักการฟังอย่างถูกต้อง

(รู้จัก) ผู้ฟังที่ดี - การเป็นผู้ฟังที่ดีและรู้จักการฟังอย่างถูกต้อง

Shared Knowledges Create On : 5/11/2021 9:45:43 AM 42 Views

บทที่ 2 - (รู้จัก) ผู้ฟังที่ดี


การเป็นผู้ฟังที่ดี


"การฟัง ไม่ว่าด้วยการใช้ ตา หู หรือใจ คือการเจาะเข้าให้ถึงจิตใจและมองสิ่งต่างๆ ในทัศนะของคนอื่น แต่น่าเสียดาย คนส่วนใหญ่ไม่ได้มองโลกในแง่มุมของคนอื่นเลย"


วิธีการปฎิบัติตัวในการเป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อความเข้าใจผู้อื่น


1. (เขา/เธอ) มองหน้าผู้พูดขณะผู้พูดกำลังพูด

2. (เขา/เธอ) ถามผู้พูดเพื่อขอความกระจ่างในสิ่งที่ไม่เข้าใจ

3. (เขา/เธอ) แสดงความสนใจด้วยการถามความรู้สึกของผู้พูด

4. (เขา/เธอ) ทบทวนบางอย่างที่ผู้พูดได้พูดไว้

5. (เขา/เธอ) ไม่เร่งรัดผู้พูด

6. (เขา/เธอ) ไม่ผลีผลามและควบคุมอารมณ์ไว้ได้

7. (เขา/เธอ) ตอบรับผู้พูดโดบผงกศีรษะ ส่งยิ้ม หรือขมวดคิ้ว

8. (เขา/เธอ) ฟังอย่างใจจดใจจ่อ

9. (เขา/เธอ) ไม่ขัดคอผู้พูด

10. (เขา/เธอ) ติดตามเรื่องตลอดจนกว่าผู้พูดจะพูดจบการปรับปรุงการฟัง อาจจะยากเพราะอาจต้องคอยควบคุมอารมณ์-ความรู้สึกของตนเองที่จะรบกวนสมาธิการฟังโดยไม่รู้ตัว การมีอคติก็เป็นสิ่งที่ดำเนินไปโดยไม่รู้ตัว และสุดท้ายลักษณะนิสัยติดตัว ซึ่งถูกเอ่ยถึงมากในบทก่อน กล่าวคือ ความต้องการแสดงออกที่มากเกินไป เป็นแรงผลักดันให้ต้องการที่เป็นฝ่ายพูดมากกว่าเป็นฝ่ายฟัง ในบทนี้ผู้เขียนจะแนะนำให้สำรวจ-ประเมินตนเองเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาการฟัง


วิเคราะห์นิสัยการฟังของตัวเอง


ใช้คุณลักษณะของผู้ฟังที่ดีที่สำรวจได้ข้างบน (10 รายการข้างบน) เปรียบเทียบกับตนเอง เพื่อประเมินว่าตนเองเป็นผู้ฟังระดับใด


ขั้นต่อไปก็คือ ให้ใช้ความจริงจังและตรงไปตรงมาในการจัดทำบัญชีรายชื่อปัญหาต่างๆที่ต้องเอาชนะเพื่อให้การฟังประจำวันของคุณดีขึ้น


ส่วนนี้จะมีประโยชน์และได้ผลถ้าคุณสามารถจะระบุและเขียนนิสัยที่ไม่ดีออกมาได้ และกำหนดสิ่งที่มุ่งจะปรับปรุงพัฒนาการฟังออกมาได้


แนวทางคำถามสำหรับถามตัวเอง


1. คุณมีความเห็นว่าตัวเองเป็นผู้ฟังประเภทไหน ?

2. คนอื่นๆ (เช่น แฟน เพื่อน ลูก เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ) คิดว่าคุณเป็นผู้ฟังประเภทไหน ?

3. บรรยาการสื่อความชนิดไหนที่คุณสร้างขึ้นมารอบๆตัวทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ? คนมีปัญหาบอกคุณอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาไหม ?

4. คุณเป็นผู้ที่เต็มใจรับฟังและไม่เร่งรัดผู้พูดไหม ?

5. คุณมองแง่มุมอื่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ไหม ?


บทที่ 1  การฟังทะลุกึ๋น-ฟังอย่างไรให้เข้าใจถึงสิ่งที่เค้าต้องการจะบอกได้อย่างเข้าใจถ่องแท้

บทที่ 2 (รู้จัก) ผู้ฟังที่ดี - การเป็นผู้ฟังที่ดีและรู้จักการฟังอย่างถูกต้อง

บทที่ 3 เทคนิคการฟังให้เก่งเป็น 2 เท่า - รู้จักเทคนิคการฟังจับประเด็นถึงสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะบอก

บทที่ 4 อุปสรรคการฟัง - ปัญหาของการฟังที่ทำให้เราไม่ฟังแล้วไม่เข้าใจ

บทที่ 5 หลักการฟังขั้นพื้นฐาน - ทำความเข้าใจแนวทางการฟังให้เกิดผล

บทที่ 6 เคล็ดลับการฟังขั้นสุดยอด - เทคนิคการฟังในระดับขั้นสูง

บทที่ 7 ญาณหยั่งรู้ใจคน - ด้วยภาษาที่สื่ออกมาโดยธรรมชาติของมนุษย์

บทที่ 8 ฟังแล้วดีเอง - เทคนิคการฟังตัดสินกันที่ทัศนคติ

บทที่ 9 การฟังภาคปฎิบัติ - นำเอาความรู้ที่ได้มารวบรวมไปปฎิบัติเพื่อการฟังที่รับรู้และเข้าใจ

Share on Facebook

CONTRACT BLOGGER


รายการแนะนำ

พร้อมส่ง

USD 1.34/ขวด

กดเลิฟ
USD 1.68 ลด  20.00%
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
 38 วิว
พร้อมส่ง

THB 1,200.00/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 321 วิว
พร้อมส่ง

USD 14.875/3 ชิ้น

กดเลิฟ
USD 17.50 ลด  15.00%
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
 20 วิว
พร้อมส่ง

THB 160.00/คู่

กดเลิฟ
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
 189 วิว

THB 54.40/คู่

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 2 วิว

USD 1.808/3 ชิ้น

กดเลิฟ
USD 2.13 ลด  15.95%
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
 744 วิว

THB 480.00/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 261 วิว

THB 155.00/คู่

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 274 วิว

Register


Login