เทคนิคการฟังให้เก่งเป็น 2 เท่า - รู้จักเทคนิคการฟังจับประเด็นถึงสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะบอก

เทคนิคการฟังให้เก่งเป็น 2 เท่า - รู้จักเทคนิคการฟังจับประเด็นถึงสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะบอก

Shared Knowledges Create On : 5/11/2021 9:55:07 AM 10 Views

บทที่ 3 - ฟังเก่งเป็น 2 เท่า


การจดบันทึกโน๊ตที่ดี


        พื้นฐานของการฟังสิ่งต่างๆ คือ "จดเอาไว้"


        เขียนสาระสำคัญของสิ่งที่ได้ยินจากที่ต่างๆ เช่น ห้องเรียน สุนทรพจน์ คำรายงาน การประชุม หรือทุกหนแห่งที่มีการสื่อความเรื่องสำคัญ


การสำรวจของ สมาคมกรรมการผู้จัดการแห่งนิวยอร์ค (The President Association of New York) มีผลสรุปว่า


- การรู้จักซักถาม ทำให้ได้รับประโยชน์จากการสื่อความเพิ่มขึ้น 15%

- การจดสาระสำคัญอันเป็นหัวใจของข่าวสาร จะได้รับให้ประโยชน์จากการสื่อความเพิ่มขึ้น 20%

- การนำข่าวสารที่ได้รับมาเขียนรายงาน จะช่วยให้เข้าใจข่าวสารและจดจำได้มากขึ้น 35%


        การ ถาม จด (โน๊ตย่อ) และเขียนรายงาน (จดบันทึกแบบบรรยายที่ไม่ใช่โน๊ตย่อ) ช่วยให้การฟังมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว อย่างลืมเตรียมพร้อมสำหรับอุปกรณ์ติดตัว คือ ปากกา/ดินสอ และ กระดาษ/สมุดจด


วิธีจับประเด็นคำพูด


          "ให้จดแก่นสารสิ่งที่คุณได้ยิน และศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งเก็บรักษาอย่างดีในกระดาษเพื่อเอาไว้ดู"


        แต่การจับประเด็นจะง่ายหรือยาก ขึ้นกับ ผู้พูด ด้วย ผู้พูดหรือผู้บรรยายที่เตรียมเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี จะฟังง่าย และจับใจความง่าย ผู้ฟังอาจจดเพียงประเด็นหลักต่างๆที่ผู้พูดเน้นเป็นพิเศษ บางครั้งผู้บรรยายมีการจัดแบ่งหัวข้อ ผู้ฟังอาจจดหัวข้อ กับสาระสำคัญของรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ ถ้าผู้พูดไม่ได้เตรียมการพูดมาหรือไม่ใช่นักพูดที่ดี ผู้ฟังคงต้องช่วยตัวเองมากขึ้นในการจับประเด็นสำคัญ ซึ่งอาจเป็น ข้อคิด หรือหลักการอันเป็นแก่นสาระของเรื่อง นักฟังที่ดีจะประเมินสภาพว่า ผู้พูดหรือผู้บรรยายเตรียมตัวมามากน้อยแต่ไหน และ ใช้รูปแบบหรือวิธีอะไรในการบรรยาย เพื่อเตรียมรับฟัง


        ระบบการบรรยายที่ใช้ๆกันเป็นส่วนมาก  มีดังต่อไปนี้


        1. แบบลำดับเหตุการณ์ : เรียงก่อนหลังตามเวลา (เช่นประวัติความเป็นมาของบริษัท) หรือชี้แจงเหตุการณ์ตามลำดับเวลาหรือขั้นตอน (เช่น คำให้การของพยานในศาล)


        2. เชิงวิเคราะห์ : เพื่อตอบคำถาม เช่น อะไร? ที่ไหน? เมื่อใด? ใคร? ทำไม? อย่างไร? เท่าใด? บ่อยไหม?


        3. น้ำหนักความสำคัญ : เริ่มต้นจากแนวคิดสำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก


        4. เชิงเปรียบเทียบกับแยกแยะข้อแตกต่าง : แจกแจงความเหมือนและความแตกต่างของความเห็น 2 อย่าง แนวคิด 2 ทาง หรือปรัชญา 2 แนว เช่น ระหว่างพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครต


        5. ชี้ปัญหากับแนะวิธีแก้ไข : เน้นปัญหาแล้วเสนอแนะวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้


        6. ตัวเลขตัวอักษร : ใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรมาแบ่งประเด็นต่างๆที่ให้ไว้ออกเป็นข้อๆ


        7. การอธิบายทำเลที่ตั้ง : ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งห้องในบ้าน ตำแหน่งอาคารในเมือง ไปจนถึง สถานที่ต่างๆ ดินแดน        ผู้พูดอาจใช้มากกว่า 1 ระบบผสมผสานกัน ส่วนผู้ฟังจะพิจารณาระบบการบรรยายเพื่อเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการจดบันทึก การจดจะช่วยเตือนความจำและเสริมความเข้าใจ ถ้าไม่สามารถจดได้ ใช้วิธีสรุปความในใจแทน


สรุปประเด็นการฟัง

        - การฟังเป็นข้อผูกมัดส่วนตัวของมนุษย์

        - หากปราศจากการฝึกฝน คนฟังจะรับสิ่งที่ได้ยินไว้ได้แค่ 25% เท่านั้น

        - การฟังไม่เอาไหนเกิดจากนิสัยที่ไม่ดี

        - การสรุปสาระสิ่งที่ได้ยินเป็นลายลักษณ์อักษร หรือในใจ จะช่วยให้ฟังดีขึ้นอย่างทันตาเห็น

        - นักอ่านที่ดีอาจเป็นนักฟังที่เลว ถ้าหากเขาหลีกเลี่ยงการฟังบรรยาย เพื่อที่จะไปอ่านเอาจากหนังสือ


"หากคนเราทราบว่าเขากำลังพูดคุยอยู่กับนักฟังที่ดี เขาจะระบายความในใจออกมามากขึ้นซึ่งยังผลให้นักสังคมสงเคราะห์ช่วยเขาแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น และยิ่งกว่านั้น ขณะเขาผู้ซึ่งต้องการความช่วยเหลือกำลังพูด มักปรากฎอยู่เสมอว่า ตัวเขาเองได้ค้นพบวิธีที่ดีในการแก้ปัญหา"


ฟลอเรนซ์  โฮลลิส - นักสังคมสงเคราะห์


ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการของการจดคือ ช่วยลดผลรบกวนจากบรรดาอุปสรรคของการฟังซึ่งอยู่ในบทต่อไปบทที่ 1  การฟังทะลุกึ๋น-ฟังอย่างไรให้เข้าใจถึงสิ่งที่เค้าต้องการจะบอกได้อย่างเข้าใจถ่องแท้

บทที่ 2 (รู้จัก) ผู้ฟังที่ดี - การเป็นผู้ฟังที่ดีและรู้จักการฟังอย่างถูกต้อง

บทที่ 3 เทคนิคการฟังให้เก่งเป็น 2 เท่า - รู้จักเทคนิคการฟังจับประเด็นถึงสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะบอก

บทที่ 4 อุปสรรคการฟัง - ปัญหาของการฟังที่ทำให้เราไม่ฟังแล้วไม่เข้าใจ

บทที่ 5 หลักการฟังขั้นพื้นฐาน - ทำความเข้าใจแนวทางการฟังให้เกิดผล

บทที่ 6 เคล็ดลับการฟังขั้นสุดยอด - เทคนิคการฟังในระดับขั้นสูง

บทที่ 7 ญาณหยั่งรู้ใจคน - ด้วยภาษาที่สื่ออกมาโดยธรรมชาติของมนุษย์

บทที่ 8 ฟังแล้วดีเอง - เทคนิคการฟังตัดสินกันที่ทัศนคติ

บทที่ 9 การฟังภาคปฎิบัติ - นำเอาความรู้ที่ได้มารวบรวมไปปฎิบัติเพื่อการฟังที่รับรู้และเข้าใจ

Share on Facebook

CONTRACT BLOGGER


รายการแนะนำ

Pre-Order

THB 140.80/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 4 วิว
พร้อมส่ง

USD 31.00/6 ชิ้น

กดเลิฟ
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
 160 วิว
พร้อมส่ง

THB 134.40/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 4 วิว
Pre-Order

THB 67.20/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 4 วิว

USD 2.76/ชิ้น

กดเลิฟ
USD 3.45 ลด  20.00%
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
 2 วิว

USD 2.261/ชิ้น

กดเลิฟ
USD 2.66 ลด  15.00%
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
 752 วิว

THB 180.00/ชุด

กดเลิฟ
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
 243 วิว

THB 519.00/คู่

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 844 วิว

Register


Login