ฟังแล้วดีเอง - เทคนิคการฟังตัดสินกันที่ทัศนคติ

ฟังแล้วดีเอง - เทคนิคการฟังตัดสินกันที่ทัศนคติ

Shared Knowledges Create On : 5/11/2021 2:08:58 PM 60 Views

บทที่ 8 ฟังแล้วดีเอง


ฟังแล้วจะดีเอง


        การฟังที่ดีหรือไม่ดีชี้ขาดกันที่ "ทัศนคติ" ของคุณเอง ถ้าคุณมีทัศนคติ "สำคัญในตนเอง" ถือว่า ตนเองเป็น ชาเต็มถ้วย และคนอื่นเป็นชาก้นถ้วย (I am OK but You are Not OK) คุณก็ไม่มีความต้องการที่จะฟังคนอื่น เรื่องนี้จึงต้องแยกมาเขียนเป็นอีกบทเพราะเป็นเรื่องทีสำคัญ เพราะถ้าจุดเริ่มต้นของการฟังไม่ดีเสียแล้ว การฟังไปโดยตลอดทางก็จะไม่ดีตามไปด้วย

ผู้เขียนสรุปเป็นข้อความสั้นๆของการมีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการฟังว่า


"เพื่อเพิ่มพูนความเข้าอกเข้าใจให้ดีขึ้น จงให้ความนับถืออย่างจริงใจกับคนอื่น"


ข้อแนะนำเพิ่มเติมก็คือ ให้สร้างบรรยากาศของการสื่อความระหว่างกันทั้งที่บ้านและที่ทำงาน โดยให้ความเชื่อถือคนอื่นและยอมรับพวกเขาโดยอย่าไปนึกถึงข้อบกพร่องของพวกเขา เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจกัน ความร่วมมือร่วมใจกัน การยอมรับ ความคิดริเริ่ม การแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างเสรี และความเป็นผู้ใหญ่


ข้อคิดที่น่าคิด

"แปลกแต่จริง วิธีการจูงใจที่ดีที่สุดเป็นเพียงแค่การตั้งคำถามและรับฟังคนอื่น การรับฟังเป็นสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินและไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นเสียเวลาไปบ้างเล็กน้อย"


และ "ขอย้ำอีกสักครั้ง การรับฟังซึ่งกันและกันคือกุญแจสำคัญที่ไขไปสู่การแก้ไขปัญหาพิพาท"บทที่ 1  การฟังทะลุกึ๋น-ฟังอย่างไรให้เข้าใจถึงสิ่งที่เค้าต้องการจะบอกได้อย่างเข้าใจถ่องแท้

บทที่ 2 (รู้จัก) ผู้ฟังที่ดี - การเป็นผู้ฟังที่ดีและรู้จักการฟังอย่างถูกต้อง

บทที่ 3 เทคนิคการฟังให้เก่งเป็น 2 เท่า - รู้จักเทคนิคการฟังจับประเด็นถึงสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะบอก

บทที่ 4 อุปสรรคการฟัง - ปัญหาของการฟังที่ทำให้เราไม่ฟังแล้วไม่เข้าใจ

บทที่ 5 หลักการฟังขั้นพื้นฐาน - ทำความเข้าใจแนวทางการฟังให้เกิดผล

บทที่ 6 เคล็ดลับการฟังขั้นสุดยอด - เทคนิคการฟังในระดับขั้นสูง

บทที่ 7 ญาณหยั่งรู้ใจคน - ด้วยภาษาที่สื่ออกมาโดยธรรมชาติของมนุษย์

บทที่ 8 ฟังแล้วดีเอง - เทคนิคการฟังตัดสินกันที่ทัศนคติ

บทที่ 9 การฟังภาคปฎิบัติ - นำเอาความรู้ที่ได้มารวบรวมไปปฎิบัติเพื่อการฟังที่รับรู้และเข้าใจ

Share on Facebook

CONTRACT BLOGGER


รายการแนะนำ

Pre-Order

THB 660.00/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 570 วิว
พร้อมส่ง

THB 320.00/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 147 วิว
พร้อมส่ง

USD 2.083/ชิ้น

กดเลิฟ
USD 2.45 ลด  15.00%
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
 198 วิว
พร้อมส่ง

THB 115.20/ชุด

กดเลิฟ
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
 231 วิว

USD 1.68/ขวด

กดเลิฟ
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
 90 วิว

THB 99.20/ชุด

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 2 วิว

THB 230.00/ชุด

กดเลิฟ
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
 0 วิว

THB 50.00/คู่

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 77 วิว

Register


Login