การฟังภาคปฎิบัติ - นำเอาความรู้ที่ได้มารวบรวมไปปฎิบัติเพื่อการฟังที่รับรู้และเข้าใจ

การฟังภาคปฎิบัติ - นำเอาความรู้ที่ได้มารวบรวมไปปฎิบัติเพื่อการฟังที่รับรู้และเข้าใจ

Shared Knowledges Create On : 5/11/2021 2:24:40 PM 13 Views

บทที่ 9 - การฟังภาคปฎิบัติ

การฟังภาคปฏิบัติ


        เป็นการนำเอาหลักการฟังที่บรรยายมาทั้งหมดไปใช้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัวในด้านการทำงาน ผู้เขียนพูดถึงการฟังในงานต่างๆ ได้แก่ การบริหาร การสัมภาษณ์ การขาย และการประเมินผลงาน 


"ผู้จัดการที่มีตำแหน่งในบริษัทยิ่งสูงขึ้น ก็ยิ่งจำเป็นต้องเรียนรู้จากคนอื่นเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ จึงเป็นการหลักแหลมที่เอาลูกน้องเข้ามามีส่วนร่วมเสียตั้งแต่เนิ่นๆ จงใช้ฝีมือในการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการปรึกษาหารือและดึงความคิดแจ๋วๆออกมา การรับฟังลูกน้องนับเป็นเครื่องมือสุดวิเศษที่ผู้จัดการมีไว้สำหรับบริหารคน"


        ข้อแนะนำ คือ ขอให้คัดลอกหลักการฟังพื้นฐาน 6 อย่าง (LADDER) และ เทคนิคการได้ยินให้ดีขึ้น 4 ประการ (HEAR) เป็นข้อๆแล้วสอดไว้ไต้แผ่นกระจกบนโต๊ะทำงานหรือที่ไหนก็ได้ที่คุณสามารถมองเห็นได้คลอดเวลา เพื่อให้ซึมซาบเข้าตัวคุณโดยไม่รู้สึกตัว


 "จงหมั่นรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น มันอาจไม่ช่วยให้ท่านมีอะไรดีขึ้น แต่ก็ทำให้คนอื่นสบายใจ" - นิรนาม


นักจิตวิทยากล่าวว่า ... ลึกๆแล้ว มนุษย์ต้องการอย่างมากที่จะให้คนอื่นชื่นชมตนเอง ... การฟังนับเป็นการแสดงความสนใจและชื่นชมคนอื่นได้อย่างดี 


    บางครั้ง นักบริหารใช้ "การตั้งคำถาม" เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จากทีมงาน ส่วนในชีวิตส่วนตัว ลองฟังคำพูดของ ไดอาน่า รอสส์ ... "สิ่งที่ช่วยดิฉันให้เอาตัวรอดมาได้คือ ดิฉันไม่เคยหวั่นเกรงที่จะถามแม้จะทำให้ดูเหมือนว่าดิฉันกำลังทำตัวเสมือนหนึ่งคนเบาปัญญา"ขอตบท้ายด้วยบทสวดมนต์ของตระกูลคริสโตเฟอร์แห่งนิวยอร์คที่เผยแพร่ในเอกสารบักทึกข่าวของตระกูล


"คนเราไม่ได้รับฟังซึ่งกันและอย่างจริงจัง แม้กระทั่งพระผู้เป็นเจ้าบางครั้งเรายังไม่ฟัง แทนที่จะสนทนากันแบบแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็น เรากลับพ่นน้ำลายใส่กันคือ ฉันพูดเธอก็พูด เรามัวสนใจอยู่แต่ว่า ทำอย่างไรเราจึงจะมีท่าดี ทำอย่างไรประเด็นของเราจึงจะมีน้ำหนัก ทำอย่างไรเราจึงจะข่มคู่สนทนาได้ ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาสอนเราให้รับฟังดุจเดียวกับที่พระบุตร (พระเยซู) รับฟังทุกคนที่พูดกับพระองค์ โปรดกรุณาเตือนสติเราว่า พระองค์กำลังพยายามให้เราเข้าถึงโดยผ่านทางคู่สนทนาของเรา สัจพจน์ ความรักและคุณความดีของพระองค์ จะซึมซาบเข้าสู่ตัวเราผ่านทางคู่สนทนาของเรา แต่เมื่อเราเอาแต่พูดจาอย่างหยาบคาย มุ่งร้าย โกรธแค้น เราก็จะไม่ได้รับคุณงามความดีเหล่านั้น ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงโปรดสอนเราให้รู้จักนิ่งเฉย เพื่อเราจะสามารถได้ยินพี่น้องร่วมโลกของเรา และพระองค์ซึ่งสถิตอยู่ในตัวพวกเขาอย่างแท้จริง อาเมน"


ข้อคิดคำคมส่งท้าย


"จงฟังคนอื่นเหมือนกับที่ท่านอยากให้คนอื่นฟังท่าน" - นิรนามบทที่ 1  การฟังทะลุกึ๋น-ฟังอย่างไรให้เข้าใจถึงสิ่งที่เค้าต้องการจะบอกได้อย่างเข้าใจถ่องแท้

บทที่ 2 (รู้จัก) ผู้ฟังที่ดี - การเป็นผู้ฟังที่ดีและรู้จักการฟังอย่างถูกต้อง

บทที่ 3 เทคนิคการฟังให้เก่งเป็น 2 เท่า - รู้จักเทคนิคการฟังจับประเด็นถึงสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะบอก

บทที่ 4 อุปสรรคการฟัง - ปัญหาของการฟังที่ทำให้เราไม่ฟังแล้วไม่เข้าใจ

บทที่ 5 หลักการฟังขั้นพื้นฐาน - ทำความเข้าใจแนวทางการฟังให้เกิดผล

บทที่ 6 เคล็ดลับการฟังขั้นสุดยอด - เทคนิคการฟังในระดับขั้นสูง

บทที่ 7 ญาณหยั่งรู้ใจคน - ด้วยภาษาที่สื่ออกมาโดยธรรมชาติของมนุษย์

บทที่ 8 ฟังแล้วดีเอง - เทคนิคการฟังตัดสินกันที่ทัศนคติ

บทที่ 9 การฟังภาคปฎิบัติ - นำเอาความรู้ที่ได้มารวบรวมไปปฎิบัติเพื่อการฟังที่รับรู้และเข้าใจ

Share on Facebook

CONTRACT BLOGGER


รายการแนะนำ

พร้อมส่ง

USD 1.808/3 ชิ้น

กดเลิฟ
USD 2.13 ลด  15.95%
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
 794 วิว
พร้อมส่ง

USD 5.424/ชิ้น

กดเลิฟ
USD 6.38 ลด  15.95%
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
 398 วิว
พร้อมส่ง

THB 224.00/เซต

กดเลิฟ
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
 334 วิว
พร้อมส่ง

THB 320.00/คู่

กดเลิฟ
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
 172 วิว

THB 290.00/คู่

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 347 วิว

THB 1,560.00/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 612 วิว

THB 265.00/ชิ้น

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 1185 วิว

THB 320.00/ชุด

กดเลิฟ
จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
 138 วิว

Register


Login