เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่ออะไร?

เราจัดทำเว็บไซต์นี้ด้วยจุดประสงค์ต้องการเก็บรวบรวมเนื้อหาข้อมูลที่ไปอ่านเจอ จากหนังสือ เว็บไซต์ ฟังสัมนา หรือที่อื่นๆ ที่แอดมินได้รับมาแล้วมีประโยชน์ เชื่อถือได้ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มาไว้ที่เว็บไซต์ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้สามารถลดทอนเวลาในการค้นหาข้อมูลที่เชื่อถือได้ และสามารถนำข้อมูลที่ปรากฏนำไปใช้งานได้เลยทันที เพราะผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์มาแล้วอย่างดีจากทางเว็บไซต์

ใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือกเนื้อหามาลง

ทางเว็บไซต์คัดเลือกเนื้อหาจากที่ทางแอดมินสนใจเป็นหลัก และชื่นชอบอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆได้อ่านเนื้อหาที่ดีและมีประโยชน์ และมุ่งหวังว่าสิ่งที่แอดมินได้พบเจอและมาแบ่งปันได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของเนื้อหาด้วย